07.08.2017.

SIA Amber Wood izsludina iepirkumu LAD atbalsta programmā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā"

Ieprikuma dokumentācija


Jelgava, 03.11.2016.

SIA “Amber Wood” ir sadarbības partneris SIA “Meža nozares kompetences centrs” projekta Nr.1.2.1.1/16/A/009 “Meža nozares kompetences centrs” īstenošanā, zinātniskajā virzienā, jauni koksnes materiāli un tehnoloģijas, un sadarbībā ar SIA “Marko KEA”, SIA “4 PLUS” un SIA “Jaunzeltiņi” īsteno projektu Nr.P7 “Jaunāko līmēšanas un aizsargājoši dekoratīvās apstrādes tehnoloģiju validācija augstas pievienotās vērtības koksnes produktu ražošanai”.

Projekts tiek īstenots saskaņā ar 10.10.2016. līgumu Nr. 1.2.1.1/16/A/009 sadarbībā ar:

Vairāk informācijas skatīt šeit:


Jelgava, 22.04.2016

2016. gada  21. aprīlī  SIA “Amber Wood” noslēdza līgumu Nr. SKV-L-2016/86 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta ieviešanu programmā “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”. Projekta ietvaros, tuvāko 3-5 gadu laikā, saskaņā ar uzņēmuma izstrādāto eksporta tirgu apgūšanas un mārketinga plānu, plānots piedalīties starptautiskās izstādēs ārvalstīs, lai veicinātu produkcijas noieta apjomus eksporta tirgos. Izstāžu ietvaros tiks demonstrēta SIA “Amber Wood” ražotā produkcija, īpašu uzsvaru liekot uz ražošanā ieviesto jauno produktu- divslāņu parketa dēli ar patentēto savienojuma sistēmu.


Jelgava, 25.05.2015.

SIA Amber Wood sadarabībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētu projektu "Esošās produkcijas noieta tirgus pozīciju nostiprināšana un jaunākās produkcijas ievirzīšana Lietuvas, Igaunijas, Somijas un Norvēģijas eksporta tirgos"

Realizējot projektu SIA Amber Wood 25.05.2015. ir noslēdzis līgumu Nr. L-ĀTA-15-2843 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "Esošās produkcijas noieta tirgus pozīciju nostiprināšana un jaunākās produkcijas ievirzīšana Lietuvas, Igaunijas, Somijas un Norvēģijas eksporta tirgos" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 

 


 

Jelgava, 26.03.2014.

 

SIA „Amber Wood" 2014. gada 26. martā ir noslēdzis līgumu Nr. L-APV-14-0071 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "Divslāņu parketa dēļa ar patentēto savienojumu sistēmu ieviešana ražošanā" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

26.05.2015

SIA "Amber Wood" 2015. gada 25. maijā ir noslēdzis līgumu Nr. L-ĀTA-15-2843 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta “ Esošās produkcijas noieta tirgus pozīciju nostiprināšana un jaunās produkcijas ievirzīšana Lietuvas, Igaunijas, Somijas un Norvēgijas eksporta tirgos ” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālais attīstības fonds.

Jelgava, 20.06.2014

Projekta “Divslāņu parketa dēļa ar patentēto savienojumu sistēmu ieviešana ražošanā” (Projekta Nr. APV/2.1.2.4.0/13/03/073) realizācija norit saskaņā ar plānoto laika grafiku. Ar visiem projekta ietvaros iegādājamo iekārtu piegādātājiem ir noslēgti iekārtu piegādes līgumi, kā arī veikti nepieciešamie maksājumi par pasūtītajām iekārtām. Uzsākti arī darbi, kas saistīti ar koksnes žāvēšanas iekārtas ar augstspiediena iesmidzināšanas sistēmu ozola un oša zāģmateriālu žāvēšanai, pamatu izbūvi. Regulāri iegūtā informācija no iegādājamo iekārtu izgatavotājiem liecina, ka visu projekta ietvaros iegādājamo iekārtu izgatavošana norit pēc plāna bez sarežģījumiem. Projektu kopumā plānots īstenot 8 mēnešos.

Jelgava, 17.09.2014

Projekta "Divslāņu parketa dēļa ar patentēto savienojumu sistēmu ieviešana ražošanā" (Projekta Nr. APV/2.1.2.4.0/13/03/073) ieviešanas ietvaros SIA "Amber Wood" ražotnē uzstādītas pirmās iekārtas- koksnes žāvēšanas iekārtas ar augstspiediena iesmidzināšanas sistēmu ozola un oša zāģmateriālu žāvēšanai un šaura iezāģējuma rāmja zāģis lameļu izgatavošanai divslāņu parketa ražošanai, kas nepieciešamas, lai uzsāktu jaunā produkta, divslāņu parketa dēļa ar patentēto savienojuma sistēmu, ražošanu. Veikta arī iekārtu funkciju pārbaude un personāla apmācība darbam ar minētajām iekārtām. Kopumā projekta ieviešana norit veiksmīgi un līdz šim nekādi sarežģījumi saistībā ar projekta realizāciju nav radušies. Septembra pēdējā nedēļā plānots uzsākt arī plātņu piegriešanas un optimizācijas zāģēšanas iekārtas montāžu.

 

 

Jelgava, 10.10.2014.

SIA "Amber Wood" noslēdzis iekārtu iegādes un montāžas fāzi projekta "Divslāņu parketa dēļa ar patentēto savienojumu sistēmu ieviešana ražošanā" (Projekta Nr. APV/2.1.2.4.0/13/03/073) ieviešanas ietvaros. Uzsākts regulārs darbs pie jaunā produkta paraugu un testa sēriju ražošanas, kā arī pie saražoto paraugu kvalitātes kontroles un tās uzlabošanas.

15.11.2014.

Ar 2014. gada 15. novembri SIA "Amber Wood" uzsāk jauna produkta, divslāņu parketa dēļa ar patentēto savienojumu sistēmu, ražošanu. Uzņēmumam jaunais produkts veiksmīgi ieviests ražošanā ERAF fonda līdzfinansētā projekta Nr. APV/2.1.2.4.0/13/03/073, nosaukums "Divslāņu parketa dēļa ar patentēto savienojumu sistēmu ieviešana ražošanā", īstenošanas ietvaros. Projekta īstenošana tika uzsākta 2014. gada 26. martā, kad ar LIAA tika noslēgts līgums Nr. Nr. L-APV-14-0071 par projekta realizāciju. Kopumā projekts veiksmīgi ieviests nepilnos 8 mēnešos.

Projekta veiksmīgai īstenošanai sākotnēji tika izvēlēta atbilstošākā produkta ražošanas tehnoloģija, tika iegādātas un uzstādītas jaunā produkta ražošanai nepieciešamās iekārtas, kā arī tika veikta uzņēmuma personāla apmācība darbam ar iegādātajām iekārtām no iekārtu piegādātāju puses. 2014. gada oktobra mēnesī un novembra mēneša sākumā tika uzsākta jaunā produkta pirmo paraugu testa ražošana un to kvalitātes kontrole, lai gala rezultātā ieviestu korektu, standartizētu un efektīvu jaunā produkta ražošanas procesu vienlaicīgi sasniedzot optimālus tā kvalitātes parametrus. Ar 2014. gada 15. novembri projekta ieviešana ir veiksmīgi noslēgusies,- uzsākta projekta ietvaros ražošanā ieviešamā produkta ražošana, kā rezultātā projekta ietvaros izvirzītie mērķi uzskatāmi par pilnībā sasniegtiem.