Grīdas dēļu ieklāšana uz betona pamatgrīdas

Ieklāšana uz betona pamatnes ir otrs izplatītākais grīdu izgatavošanas risinājums.

Lai pareizi ieklātu grīdas dēļus uz betona ir jāizpilda vairāki nosacījumi ne tikai betona pamatgrīdas sagatavošanā, bet arī pareizai  temperatūras un mitruma nodrošināšanai telpā, pareizu instrumentu un materiālu izvēlē u.c. Sekojoši minēti galvenie nosacījumi, kas jāievēro ieklājot grīdas dēļus uz betona pamatnes.

  1. Telpas temperatūra jānodrošina ne zemāka kā 15° C, gaisa relatīvas mitrums 45±5%
  2. Betona absolūtais mitrums nedrīkst pārsniegt 1.5%. Ja gaisa relatīvais mitrums telpā ilgstoši nepārsniedz 55% var uzskatīt, ka betons ir sauss.
  3. Betonam ir jābūt tīram un taisnam, pretējā gadījumā dēlis ieņem pamatgrīdas formu.
  4. Betonam vai izlīdzinošai kārtai ir jābūt arī pietiekoši izturīgai, lai spētu uzņemt ekspluatācijas laikā dēļu radītos spriegumus.
  5. Betona pamatne pirms dēļu uzklāšanas ir jāgruntē - tas nodrošina līmes saķeri.
  6. Grīdas dēļu ieklāšana jāuzsāk nekavējoties pēc to piegādes.
  7. Grīdas dēļus pie pamatnes piestiprina ar divkomponenta vai nienkomponenta poliuretāna līmi (patēriņš ~ 1kg/m² ).
  8. Gar sienām paralēli dēļu virzienam jāatstāj vismaz 10 mm izplešanās spraugas, kuras pēc ieklāšanas nosedz ar grīdlīsti.
  9. Grīdas dēļu apdari drīkst uzsākt tikai pēc līmes pilnīgas sacietēšanas.
  10. Ja nepieciešams, tad apdari veic atbilstoši apdares materiāla lietošanas instrukcijai.

Ilustratīva dēļu ieklāšanas instrukcija sadarbībā ar žurnālu "Dari Pats"

Grīdas dēļi ar fāzīti, parketa dēļi ar fāzīti ozola parketa ieklāšana un betona pamatnes Latvijas parkets